ємність

ємність
-ності, ж.
1) Здатність умістити в собі певну кількість кого-, чого-небудь; місткість.
••

Є́мність ри́нку — потенційно можливий обсяг продаж певного товару на ринку протягом заданого періоду.

Сорбці́йна є́мність — кількість сорбату, яка може бути поглинена одиницею маси або об'єму сорбенту в разі його насичення.

2) Посудина.
3) фіз. Характеристика провідника, що вимірюється відношенням електричного заряду провідника до його потенціалу.
••

Електро́нна є́мність — кількість електрики, необхідна для зміни потенціалу ідеально поляризованого електрода на 1 В.

Є́мність акумуля́тора — електричний заряд, що його накопичує акумулятор.

4) спец. Кількісна характеристика носія або передатчика даних. Ємність пам'яті.
••

Є́мність екра́на диспле́я — максимальна кількість знаків, розміщуваних на екрані дисплея.

Є́мність кана́лу зв'язку́ — характеристика пропускної здатності каналу зв'язку, що визначається максимальною кількістю інформації, що її може передавати даний канал протягом одиниці часу.

Є́мність конденса́тора — електрична ємність між електродами конденсатора, тобто частка від ділення заряду конденсатора на напругу на ньому.

Є́мність па́м'яті — найбільша кількість інформації, яка може одночасно зберігатися у запам'ятовувальному пристрої.

Є́мність регі́стра — довжина регістра, яка вимірюється в бітах, байтах або кількістю цифр.


Великий тлумачний словник сучасної української мови. - "Перун". 2005.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Полезное


Смотреть что такое "ємність" в других словарях:

  • -сть — суффикс; = сти Формообразовательная единица, являющаяся показателем неопределенной формы глагола инфинитива (блюсти, брести, вести, гнести, грести, класть, мести, обрести, плести, прочесть, прясть, сесть, скрести, цвести и т.п., а также… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • єсть — 1 присудкове слово застаріла і просторічна форма теперішнього часу від бути незмінювана словникова одиниця рідко єсть 2 вигук незмінювана словникова одиниця …   Орфографічний словник української мови

  • -сть и -сти — суффикс 1. Формообразовательная единица, являющаяся показателем неопределенной формы глагола инфинитива (блюсти, брести, вести, гнести, грести, класть, мести, обрести, плести, прочесть, прясть, сесть, скрести, цвести и т.п., а также производные… …   Современный толковый словарь русского языка Ефремовой

  • єсть — I рідко. Те саме, що є II. II виг., військ. Уживається як відповідь підлеглого на наказ, розпорядження командира у знач. зрозуміло, буде виконано і т. ін …   Український тлумачний словник

  • нѣ(сть) — НѢСМЬ, НѢСИ, НѢ(СТЬ) и т. д. (нѣ(сть)2000) гл. 1. Формы наст. врем. гл. быти с отрицанием. Не быть, не находиться: мы... ѹже нѣсмы подъ закономъ. но подъ блг(д)тию. КР 1284, 212в; что ищете живаго съ мр҃твми: нѣ(с) сдѣ КТур XII сп. XIV, 13; || не …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • повѣсть — ПОВѢСТ|Ь (128), И с. 1.Сказание, повествование, рассказ: нъ ны ѹво [в др. сп. ѹбо] врем˫а. на коньць бл҃жнаго зовѣть ѥмѹже проити ѹбо слово лѣнить(с). проидѣть же ѡбако аще и дрѧхла ѥсть повѣсть. (τὸ διήγημα) ЖФСт к. XII, 162; о семь сътворивъше… …   Словарь древнерусского языка (XI-XIV вв.)

  • вартість — тості, ж. 1) Виражена у грошах ціна чого небудь. 2) Позитивна якість, цінність. 3) ек. Економічна категорія, властива товарному виробництву, яка становить втілену й уречевлену в товарі суспільно необхідну працю. Балансова вартість активу.… …   Український тлумачний словник

  • повѣсть — Повесть повѣсть (2) 1. Рассказ, повествование о чем л.: Не лѣпо ли ны бяшетъ, братіе, начяти старыми словесы трудныхъ повѣстіи о пълку Игоревѣ, Игоря Святъславлича! 1. Почнемъ же, братіе, повѣсть сію отъ стараго Владимера до нынѣшняго Игоря. 5.… …   Словарь-справочник "Слово о полку Игореве"

  • надлишковість — вості, ж. 1) Абстр. ім. до надлишковий. 2) Наявність у системі додаткових засобів понад ті, які б могли забезпечити їх нормальне функціонування. •• Енергети/чна надлишко/вість запас потужностей, який може бути використаний у більш тяжких умовах… …   Український тлумачний словник

  • послідовність — ності, ж. 1) Певна черговість подій, явищ, етапів роботи тощо, порядок розташування чогось. || Лад, систематичність у чомусь. || Події, предмети, що йдуть слідом один за одним. || Множина елементів, які можуть бути послідовно пронумеровані… …   Український тлумачний словник


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»